KOULUTUKSET

Kun viikkotunnit tai viikonloppukurssit eivät enää tyydytä Nia-nälkääsi, voit hakeutua viikonmittaisille intensiivikursseille eli Belt Intensive Training – koulutuksiin.
Niassa edetään vapaamuotoisesti ja ilman varsinaisia vyökokeita vyötasolta toiselle. Kaikki vyötasokoulutukset voi käydä omaksi ilokseen ja nautinnokseen, mutta Nia White Belt on vähimmäisvaatimus kaikille ohjaajiksi haluaville.
Jokaisella vyöllä om oma teemansa. Askel kerrallaan ne laajentavat Nia-osaamistasi ja syventävät Nia-oppejasi ja itsetuntemustasi.

Nia White Belt, yhteys omaan kehoon, aisteihin, ja liikkeeseen.
Nia Green Belt, opi lisää askelista ja tekniikasta.
Nia Blue Belt, syvennä kommunikaatiotaitojasi, suhdettasi itseesi, lähimmäisiisi sekä ympärillä olevaan.
Nia Brown Belt, energiatyö Niassa.Nia Black Belt, perustusten hallitseminen, loputtoman luovuuden löytäminen.

Suomessa järjestetään alempien vöiden koulutuksia kansainvälisten kouluttajien johdolla noin kerran vuodessa. Kesäkuussa 2016 Ann Christiansen piti Nia Blue Belt -koulutuksen Turussa, ja Helen Terry puolestaan Nia White Belt -koulutuksen Kuopiossa.

Seuraava vyötasokoulutus Suomessa on Nia White Belt Turussa kesäkuussa 2017.