Nia White Belt -koulutus/utbildning

19_Turku_WB_White Belts_ 2019_Blommig ram


(scrolla neråt för info på svenska)

Huomaathan! että Nia-koulutuksia voi käydä myös neljän kuukauden kokonaisuutena verkon kautta. Lisätietoja löydät Nian englanninkielisiltä pääsivuilta.

Suomen seuraava Nia White Belt-koulutus on kaavailtu ensi kesälle: 5-11.6.2021.
Ilmoittaudut tästä.

Lisätietoa koulutuksesta:

Viikonmittainen intensiivikoulutus on kaikille avoin ja sopii sekä harrastajille, eri alojen ammattilaisille että liikkeen monipuolistamisesta kiinnostuneille. Somaattisen eli kehokeskeisen koulutuksen lähtökohtana on oma kehosi ja liiketottumuksesi.

Liikeharjoitukset, teoria, filosofia, anatomia ja käytäntö sulautuvat helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi: Nia White Belt vie sinut syvemmälle maailmaan jossa ilo on aistimus. Niassa yhdistyvät vapaus ja muoto luovat sinulle tilaa olla, kasvaa ja muuttua.

Nia White Belt tukee kaikkea liikuntaa ja liikkunnanohjaamista ja Nia-koulutuksesta hyötyy niin muut harrastuksesi, yksityiselämäsi kuin työelämäsikin. Saamasi työkalut tukevat myös yleisesti kehon, mielen ja sielunkin toiminnallisuutta ja hyvinvointia. Myöhemmin voit halutessasi edetä Blue, Green Brown ja Black Belt -tasoille. Kaikilla vyökoulutuksilla on oma teemansa ja painopisteensä. Myös Nia-ohjaajaksi ryhtyminen edellyttää Nia White Belt-koulutuksen käymistä.

Kaikki syyt osallistua ovat tarpeeksi hyviä, kaikki kehot tervetulleita.

Kouluttajana toimii Suomessa useimmiten maailmantason Nia-lähettiläs, Nia 2nd Degree Black Belt-valmentaja Ann Christiansen, joka on vieraillut Suomessa vuodesta 2004 lähtien – useaan otteeseen myös Turussa.

Koulutuksen hinta on n. 1600 euroa. Hinta koostuu ilmottautumisen yhteydessä maksettavasta rekisteröitymismaksusta (500 dollaria) sekä noin kuukautta ennen koulutuksen alkua laskutettavasta koulutusmaksusta (1099 dollaria, eli noin 959 euroa plus 24 % alv.). Koulutusmaksuun sisältyy (englanninkielinen) opetus ja opetusmateriaali, todistus sekä koulutuksen aikana pidetyt tunnit.

Koulutuskieli on englanti, tulkkausapua on saatavilla.

Lisätietoja koulutuksesta ja sen sisällöstä löydät Nian englanninkielisiltä pääsivuilta ja suomeksi tai ruotsiksi suoraan usean vyötasokoulutuksen tuottajalta, Minna Aallolta: minna @ dakinia.fi.

 


 

INFO PÅ SVENSKA

En wellnessvecka för dig själv? Mer verktyg till förfogande för ditt välmående? Eller drömmer du om att dela rörelseglädje som Nia-instruktör?

Följande Nia White Belt-skolning i Finland är planerad att hållas 5-11.6.2021 i Åbo.
Anmäl dig här.


OM SKOLNINGEN

Intensivskolningen varar i en vecka och lämpar sig för alla Nia-intresserade, professionella aktörer inom motion, välmående och hälsa samt dig som är intresserad av ett mer medvetet och mångsidigt rörelseuttryck. Utgångspunkten och fokus för den somatiska det vill säga kroppscentrerade skolningen är din egen kropp och dina rörelsevanor.
Rörelse, teori, filosofi, anatomi och praktik smälter samman i en lätthanterlig helhet: Nia White Belt tar dig djupare in i en värld som utgår från att glädje är en förnimmelse. Den form och frihet Nia bygger på ger dig utrymme att vara, växa och förändras.

Nia White Belt stöder alla former av motion, rörelse och instruktörskap. Du har också nytta av en Nia-skolning i såväl dina hobbyer som ditt privat- och arbetsliv – de verktyg skolningen ger dig stöder generellt välmående på ett genomgående vis. Senare kan du om du vill fortsätta till Blue, Green, Brown och Black Belt-nivåer. Varje bältnivå har sitt unika tema och sin egna tyngdpunkt. Nia-instruktörskap förutsätter att du erlagt åtminstone en Nia White Belt.

Alla orsaker att gå den här skolningen är giltiga – alla kroppar välkomna.

Skolningarna i Finland hålls oftast av Nia-ambassadören och -tränaren Ann Christiansen, som besökt Finland regelbundet i nästan 15 år. Anns skandinaviska ursprung och toppidrottsbakgrund kombinerad med jordnära humor ger en välkommen nordisk dimension till också Nia.

Priset på skolningen är ca. 1600 euro. Priset utgörs av en registreringsavgift (500 dollar, motsvarar just nu ca 436 euro) samt kursavgift (1099 dollar, det vill säga ca. 959 euro plus 24 % moms) som du får en räkning på ca en månad innan kursen går av stapeln . I priset ingår all undervisning och undervisningsmaterial (på engelska), diplom samt de i samband med skolningen arrangerade lektionerna.

Frågor?
Minna Aalto,
Nia-instruktör och producent för många bältskolningar når du per mejl på minna(a)dakinia.fi.