Nina Janasik

Nia Blue Belt Teacher

Kotikaupunki: Espoo
Yhteystiedot:
Puh: +358-400 936693
Sähköposti: nina.janasik@helsinki.fi

Ensimmäinen ajatukseni kun minä – aivan tavallinen pari-kertaa-viikossa- jumppaaja – törmäsin Nia-tanssiin vuonna 2009 oli, että ”en ikinä halua olla ilman tätä!” Enkä ole ollutkaan, vaan säännöllisesti ottanut tunteja suomalaisilta Nia-ohjaajilta. Näin tein aina vuoteen 2015 asti, jolloin tunsin, että on aika syventää suhdettani Niaan. Silloin otin ensimmäisen eli valkoisen Nia-vyöni, ja seuraavana vuonna suoritin myös sinisen vyön, molemmat eurooppalaisen johtavan Nia- opettajan Ann Christiansenin johdolla. Edelleen tanssin Niaa suomalaisten ohjaajien ohjaamana aina kun ehdin ja pystyn. Nia on minulle tanssimuoto ja elämäntyyli ja loputon elämisen ja liikkumisen ilon lähde.

Min första tanke då jag – en alldeles vanlig ett-par-gånger-i-veckan -jumppare – stötte på Nia år 2009 var att ”det här vill jag aldrig någonsin vara utan!” Och det har jag inte varit heller, utan regelbundet tagit lektioner för finländska Nia-instruktörer ända fram till 2015, då jag kände att det är dags att fördjupa min relation till Nia. År 2015 tog jag alltså mitt vita bälte i Nia, och året därpå utförde jag det blåa bältet, båda under ledning av Europas främsta Nia-lärare Ann Christiansen. Fortfarande dansar jag under finska instruktörers ledning alltid då jag hinner och kan. Nia är för mig en dansform och en livsstil och en oändlig källa till både livs- och rörelseglädje.

Nia-kurssi Espoossa keväällä 2018